DOBRODOSLI NA BLOG KONKURSI REGIONA
HTML Free Code

недеља, 20. мај 2012.

Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“


Na osnovu člana 5. Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08) i  člana 18. stav 1. alineja 3, 4 i 5. Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Pljevlja (Sl.list CG-opštinski propisi 5/12) Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, donio je:
K O N K U R S za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“,  za 2012. godinuI                Utvrđuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“ koja se dodjeljuje za najbolju neobjavljenu satiričnu priču sa prostora bivše SFRJ, za 2012. godinu.
II                Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.
III                Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 400,00 evra i učešća u manifestaciji.
IV                Pravo učešća na Konkursu ima svako fizičko lice sa prostora bivše SFRJ.
                Mogu se dostaviti najviše tri neobjavljene satirične priče, dužine do dvije kucane strane sa ekvivalentom veličine slova 10 – 12, Times New Roman fonta, potpisane šifrom.
V                Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.
                Prispjeli radovi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.
VIRadovi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Priče se mogu dostaviti i elektronskim putem na: danihumora@gmail.com
                Rješenje šifre se dostavlja isključivo u posebnoj koverti.
VIIAdministrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.
Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.
Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар