DOBRODOSLI NA BLOG KONKURSI REGIONA
HTML Free Code

уторак, 05. фебруар 2013.

posetite sajtove


www.aukcindo.com
www.bubanjpotok.com
www.oglasisve.com
www.grobarisrbije.com
www.delijesrbije.com
www.sistemshop.com
www.simpsonclub.com

45. FESTIVAL POEZIJE MLADIH VRBAS

Savet 45. Festivala poezije mladih u Vrbasu raspisuje konkurs za mlade pesnike  iz Srbije i regiona
Pravo učešća na konkursu imaju pesnici do 27 godina starosti sa ciklusom od 10 neobjavljenih pesama , na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih zajednica (sa prevodom na srpski jezik).

Pesme, umnožene u četiri primerka i potpisane šifrom (sa rešenjem šifre u posebnom kovertu) treba dostaviti na adresu:
Narodna biblioteka „Danilo Kiš" Vrbas
Festival poezije mladih
M. Tita 87
21460 Vrbas


najkasnije do 1. aprila 2013. godine.
Pesnici čije pesme odabere stručni žiri, učestvovaće na 45 . Festivalu poezije mladih koji će se krajem maja ove godine, održati u Vrbasu.
Festival će nagraditi najbolje pesnike, a glavna nagrada je štampanje knjige.

JAVNI ANONIMNI KONKURS ZA RADIODRAMSKA DELA

RADIO BEOGRAD
DRUGI PROGRAM – REDAKCIJA DRAMSKOG PROGRAMAraspisujejavni anonimni konkurs za radiodramska dela

  • Prva nagrada u iznosu od 80 000 dinara
  • Druga nagrada u iznosu od 60 000 dinara
  • Jedna nagrada u iznosu od 60 000 dinara
  • Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara
  • Jedna nagrada u iznosu od 30 000 dinara
  • Jedna nagrada u iznosu od 15 000 dinara
Radio Beograd – Dramski program
Hilandarska 2a
11000 Beograd


I ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU
II ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU
III ZA RADIONICU ZVUKA (ZVUČNI EKSPERIMENT)
IV ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU
V ZA DRAMSKU MINIJATURU
Pravo učešća na konkursu imaju svi državljani Srbije osim zaposlenih u RTS-u.
Autori su dužni da dela dostave u tri otkucana ili odštampana primerka ukupne dužine za radio dramu do 30 stranica (oko 28 redova po stranici, do 50.000 slovnih znakova), za radio dramu za decu do 25 stranica (oko 40.000 slovnih znakova), a za dramsku minijaturu do 5 stranica (oko 8.000 slovnih znakova). Za treću kategoriju potrebno je dostaviti sinopsis projekta koji sadrži okvirne parametre zvučne realizacije (moguće je dostaviti i kompakt disk sa zvučnim materijalom), a za četvrtu kategoriju dostaviti detaljan sinopsis sa opisom teme i okvirnim brojem sagovornika i navesti potencijalne lokacije snimanja dokumentarnog materijala.
Radovi se potpisuju šifrom, a rešenje šifre sa kontakt podacima dostaviti uz tekst dela u posebnoj zatvorenoj koverti.
Dela se dostavljaju na adresu:
sa naznakom: KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU, ili KONKURS ZA ORIGINALNU RADIO DRAMU ZA DECU ili KONKURS ZA RADIONICU ZVUKA, ili KONKURS ZA DOKUMENTARNU RADIO DRAMU, odnosno KONKURS ZA DRAMSKU MINIJATURU.
Rok za predaju rukopisa je 20. februar 2013. godine.
Žiri neće razmatrati već objavljena dela ili emitovana, kao ni rukom pisana.dela.
Radio Beograd će za svaku kategoriju imenovati tročlani žiri. Žiriji su obavezni da rezultate saopšte 30 dana nakon zaključenja konkursa u emisijama Radio Beograda i u dnevnoj štampi. Žiri nije u obavezi da dodeli nagrade ukoliko proceni da kvalitet pristiglih radova ne zadovoljava umetničke kriterijume.