DOBRODOSLI NA BLOG KONKURSI REGIONA
HTML Free Code

недеља, 20. мај 2012.

IX Susreti mladih pjesnika i prozaika


POZIV ZA PRIJAVU SUDIONIKA ZA IX. SUSRETE MLADIH PJESNIKA I PROZAIKA Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci poziva mlade pjesnik(inj)e i prozaist(kinj)e na sudjelovanje na IX. Susretima mladih pjesnika i prozaika. Sudjelovati mogu mladi autori u dobi od 15 do 30 godina. Cjelovite poetske ili prozne rukopise potrebno je dostaviti na adresu: Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u RijeciKorzo 28/II51000 Rijeka s naznakom: Prijava za sudjelovanje na IX. Susretima mladih pjesnika i prozaikaPrijavi obavezno treba priložiti:
 • rukopise u digitalnom obliku (na CD-u; Word, font: Times New Roman 12, dvostruki prored)
 • ;
 • kraći životopis;
 • adresu stanovanja;
 • broj telefona i(li) mobitela;
 • e-mail adresu.
Rok za dostavu prijava je 10. lipnja 2012. godine
Prijave koje ne sadržavaju navedene obvezne priloge, neće se uzimati u obzir.
Prosudbeno povjerenstvo izabrat će najkvalitetnije autore koji će biti predstavljeni javnosti u listopadu 2012. godine.
O izboru sudionika IX. Susreta mladih pjesnika i prozaika autori će biti obaviješteni do 1. rujna 2012. godine.
***
O SUSRETIMA MLADIH PJESNIKA I PROZAIKA
u organizaciji Društva hrvatskih književnika – Ogranka u Rijeci
2004. godine Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci iniciralo je održavanje književnih susreta s ciljem okupljanja i predstavljanja mladih, neafirmiranih pisaca. Punih osam godina DHK-Ri kontinuirano održava ovu manifestaciju i promovira našu književnu mladost. Otvorena vrata Društva do sada su okupila 60-ak mladih autora i ugostila 11 renomiranih hrvatskih književnika.
Od prvih Susreta mladih pjesnika i prozaika do danas, s ponosom možemo reći da nam se javljaju mladi iz svih područja Republike Hrvatke, uglavnom srednjoškolci i studenti koji se školuju u Rijeci. Rijeka – Sveučilišni grad, grad znanja, grad mladih, grad otvoren za sve napredne ideje – i ovom manifestacijom još jednom dokazuje da tendencije razvoja Rijeke ne žive u frazama, već da grad Rijeka to doista i postaje.
Ugledni književnici, koji bijahu gosti Susreta mladih pjesnika i prozaika, s puno su pohvala podržali su našu manifestaciju usmjerenu promoviranju mladih pisaca.
Kako sav taj trud ne bi “prohujao s vihorom”, ostavili smo i svjedočanstvo zapisano u Zborniku pod nazivom “Riječki zvonik mladosti”, koji kronološki obuhvaća tijek održavanja Susreta u prvih pet godina.
Nakon malog petogodišnjeg jubileja nastavljamo s radom, u nadi da ćemo uskoro obilježiti i prvo desetljeće postojanja.   
Sa zadovoljstvom ističemo da nam iz godine u godinu pristižu sve kvalitetniji rukopisi, a mnogi od njih su već toliko cjeloviti da zaslužuju objavljivanje svog prvijenca.
Po tradicionalnoj navadi, u časopisu za književnost i književne prosudbe ”Književna Rijeka” predstavljamo sudionike Susreta s nekoliko pjesama ili kraćim proznim ulomcima.
Idejna pokretačica i voditeljica “Susreta mladih pjesnika i pisaca”
prof. Silvija Benković Peratova,
predsjednica Društva hrvatskih književnika – Ogranka u Rijeci

Литерарно такмичење за младе на српском и руском језику


НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „СТОЈАН ТРУМИЋ“, ТИТЕЛ и ДРУШТВО СРПСКО-РУСКОГ ЈЕДИНСТВА „ТИТЕЛ“, ТИТЕЛ
 поводом Европског дана језика организују за основце, средњошколце и студенте
Т А К М И Ч Е Њ Е за младе на српском и руском језику
 У литерарном стваралаштву:
а)  слободне теме (на српском и руском језику)
б)  теме из руске књижевности у писменим задацима, семинарским и дипломским   радовима (на српском и руском)
в) теме из српско-руских веза/преплитања (на српском и руском)
 1. 2.      
 2. У казивању стихова (рецитовању) на руском језику
Услови:
а)  учесници литерарног такмичења пишу на језику по сопственом избору,
б)  писане радове слати у рукопису, штампане на папиру или у електронској форми (мејл или ЦД),
в)  на раду написати име ученика/студента, назив школе/факултета, разред/годину, име ментора,
г)  у пријави за рецитовање навести име ученика/студента, назив школе/факутета, разред/годину, име ментора, назив песме са именом аутора
д)  уз пријаву доставити снимак рецитације у електронској форми, на ЦД-у
ђ)  сваки учесник у пријави за рецитовање или уз рад доставља адресу, адресу е-поште (мејл) и телефон ради сигурније комуникације
е)  пријаве и радове доставити до 1. јуна 2012. на адресу: Народна библиотека „Стојан Трумић“, 21240 Тител, Главна 10-12 (за Дан језика) или на мејл bibliotekatitel@eunet.rsж)  за ближа обавештења обратити се на телефон 021/860-409 или на горе поменути мејл.
з)  проглашење победника и додела признања и награда на Европски дан језика (26. септембра)
У Тителу,
12. марта 2012. године    
                                                        

Konkurs zа originаlni drаmski tekst


Nа osnovu odluke Uprаvnog odborа, Internаcionаlni festivаl аmаterskog teаtrа u Lаktаšimа, 01.02.20112. godine, rаspisuje
K O N K U R S zа originаlni drаmski tekst
Prаvo učešćа nа konkursu imаju svi аutori/ke iz bilo koje držаve koji se bаve pisаnjem аmаterski ili profesionаlno.
Nа konkursu će biti rаzmаtrаni sаmo originаlni, neobjаvljivаni, nenаgrаđivаni i neizvođeni rаdovi.
Kriterijumi prilikom odlučivаnjа žirijа će biti umjetničkа vrijednost i аktuelnost teme.
Konkurs je аnonimаn. Tekstove, u štаmpаnoj formi (2 primjerkа), slаti pod šifrom. Nа drаmskom tekstu ne smije biti ime аutorа. U posebnoj koverti poslаti rješenje šifre (šifrа pod kojom je poslаt rаd, ime i prezime, аdresа borаvkа kontаkt telefon i mejl).
Isti аutor može poslаti nаjviše dvа drаmskа tekstа. Po objаvljivаnju rezultаtа, nаgrаđeni аutor je dužаn dа u roku od pet dаnа pošаlje originаlni drаmski tekst sа rješenjem šifre.
Ističemo dа će sаmo oni koji to budu trаžili/nаveli nа koverti ili mejlu, dobiti krаtku stručnu kritiku svog drаmskog tekstа, nаkon dodjele nаgrаdа ( 21.06.2012. god.) i to putem mejl аdrese ili nаznаčene аdrese borаvkа). Orgаnizаtor se obаvezuje dа će kritike аutorimа dostаviti nаjkаsnije do 24.07.2012. godine.
Rok zа slаnje tekstovа je 01. jun 2012. god.
Tekstovi prispjeli nа konkurs se ne vrаćаju te ostаju u аrhivi JU „Centаr zа kulturu i obrаzovаnje“ Lаktаši.
Nа konkursu se dodjeljujue jednа nаgrаdа:
Nаgrаdа podrаzumjevа objаvljivаnje tekstа u biltenu koji prаti festivаl u Lаktаšimа, prаizvedbu u Lаktаšimа ili u grаdu trupe kojа je osvojilа nаgrаdu zа nаjbolju predstаvu te finаnsijski dio u iznosu od 500 konvertibilnih mаrаkа.
Žiri nа konkursu zа originаlni drаmski tekst, Lаktаši 2012:
VLADAN POPOVIĆ
student 4. godine glume nа Akаdemiji umjetnosti u Bаnjаluci
MARIO ĆULUM
dipl. drаmаturg i аsistent nа Akаdemijiumjetnosti u Bаnjаluci
SLAVIŠA RADAN
diplomirani dramaturg
Odluku o nаgrаdi žiri donosi do 15. junа 2012.
Dodjelа nаgrаdа biće upriličenа 24. junа 2012.
Tekstove slаti nа sledeću аdresu:
JU “Centаr zа kulturu i obrаzovаnje” Lаktаši
Ulicа: Kаrаđorđevа br. 58 / 78 250 Lаktаši
Nаznаkа: Prijаvа nа konkurs zа originаlni drаmski tekst
Sve informаcije možete dobiti nа:
tel: 051/532-217 ; 051/532-260
e-mejl: kulturnicentar.info@gmail.com

Konkurs za dodjelu književne nagrade „Tipar“


Na osnovu člana 5. Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08) i člana 18. stav 1. alineja 3, 4 i 5. Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Pljevlja (Sl.list CG-opštinski propisi 5/12) Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, raspisuje
K O N K U R Sza dodjelu nagrade „Tipar“, za 2012. godinuIRaspisuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Tipar“ koja se dodjeljuje za najbolje humoristicko-satirično djelo iz prethodne i tekuće godine, objavljeno na prostoru bivše SFRJ, kao godišnja nagrada, i u posebnim prilikama kao nagrada za životno djelo.
IIKonkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.
IIINagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 800,00 evra i učešća u manifestaciji.
IVPravo predlaganja na Konkursu ima svako fizičko i pravno lice sa prostora bivše SFRJ. Predlog sadrži: biografiju autora, obrazloženje predloga i od jednog do četri primjerka predloženog dijela u zavisnosti od mogućnosti predlagača (ili jedan primjerak predloženog dijela u elektronskom formatu.)
VKonkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine. Prispjeli predlozi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.
VIPredlozi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora. Predlozi u elektronskoj formi dostavljaju se na: danihumora@gmail.com
VIIAdministrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja. Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri. Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com
Obradio:                                                                                                                                                                                                  SEKRETAR
Dragan Paldrmic,sr                                                                                                                                                                          Slavica Krstajić,sr

Konkurs za Almanah br. 2


Nova POETIKA i Književno Izdavačka Zadriga CENTAR
Raspisuju NAGRADNI KONKURS – Almanah br.2
Pravo učešća imaju svi autori poezije i kratke proze .
 Prva nagrada: štampano izdanje autorske knjige u tiražu od 500 primeraka od kojih polovina tiraža pripada autoru.
 Druga nagrada: elektronsko izdanje autorske knjige
 Treća nagrada: izrada personalnog sajta nalik na sajt Nova POETIKA
 Uslovi konkursa:
 Neophodno je poslati 5 do 10 pesama.
 Za kratku prozu: 30 redova ili do 1500 karaktera po stranici, podrazumevajući bilo koji oficijelni font velicine 11.
Svi objavljeni autori biće zastupljeni na pet stranica ,uključujući i kratku biografiju (format A5).
 Tekstovi moraju biti kucani nasim alfabetom(kako bi se prepoznavala slova č,ć,ž,đ)
 Tekstove poslati u jednom Word doc. bez ikakvih slika i aplikacija.
Fotografiju svoju poslati u JPG formatu.
Svaki ućesnik dobija svojih 15 primeraka knjige.
 Participacija  učešća iznosi 30 eura(protivvrednost po kursu na dan uplate),a za učesnike van Srbije  30 eura,bez troškova dostave knjiga.
 Nova POETIKA zadržava pravo odabira  poslatih radova i samostalno odlučuje o kriterijumima po kojima ce radovi biti objavljeni.
Nova POETIKA zadržava isklučivo pravo uređivanje sadržaja Almanaha.
Pravo učešća imaju svi, objavljivani i neobjavljivani, autori.
 Konkurs je otvoren od 01.aprila do 01.juna 2012 godine. Radove slati na mejl: novapoetika@gmail.com

Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“


Na osnovu člana 5. Zakona o kulturi (Sl.list CG, br. 49/08) i  člana 18. stav 1. alineja 3, 4 i 5. Odluke o organizaciji i načinu rada organa lokalne uprave Opštine Pljevlja (Sl.list CG-opštinski propisi 5/12) Sekretar Sekretarijata za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja, donio je:
K O N K U R S za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“,  za 2012. godinuI                Utvrđuje se Konkurs za dodjelu književne nagrade „Vuko Bezarević“ koja se dodjeljuje za najbolju neobjavljenu satiričnu priču sa prostora bivše SFRJ, za 2012. godinu.
II                Konkurs se raspisuje povodom organizacije tradicionalne kulturne manifestacije : XXVI Dani humora i satire „Vuko Bezarević“, koja će se održati u prvoj polovini mjeseca juna 2012. godine u Pljevljima.
III                Nagrada se sastoji od Plakete, novčanog iznosa 400,00 evra i učešća u manifestaciji.
IV                Pravo učešća na Konkursu ima svako fizičko lice sa prostora bivše SFRJ.
                Mogu se dostaviti najviše tri neobjavljene satirične priče, dužine do dvije kucane strane sa ekvivalentom veličine slova 10 – 12, Times New Roman fonta, potpisane šifrom.
V                Konkurs je otvoren do 1. juna 2012. godine.
                Prispjeli radovi dospjeli nakon utvrđenog roka neće se uzeti u obzir.
VIRadovi se dostavljaju na adresu: Sekretarijat za društvene djelatnosti; ul. Kralja Petra I br. 48; 84210 Pljevlja, Crna Gora.
Priče se mogu dostaviti i elektronskim putem na: danihumora@gmail.com
                Rješenje šifre se dostavlja isključivo u posebnoj koverti.
VIIAdministrativni poslovi vezani za raspisivanje Konkursa vršiće se u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Pljevlja.
Za odlučivanje po Konkursu imenovaće se tročlani žiri.
Sve informacije se mogu dobiti na telefom : 00382 – 52 – 300-047 svakim radnim danom od 12-15 h Ili putem maila: danihumora@gmail.com

Konkurs – ”Zavičajne staze – BIHOR 2012.”


Berane – Savjet, poljoprivredno-turističke i kulturno-sportske manifestacije “Zavičajne staze – Bihor 2012″, raspisuje nagradni konkurs za kratku priču inspirisanu BIHOROM.
Cilj je podsticanje i promocija autora koji savremenim rukopisom mogu ući u krug spisateljskih sljedbenika Ćamila Sijarića i drugih velikana sa ovog prostora.
Za jednu od tri nagrade mogu konkurisati neobjavljeni književni radovi.
Rukopise u 4 kucana primjerka, potpisane šifrom, sa rješenjem šifre i ličnim podacima u manjoj koverti, poslati na adresu: Centar za seoski razvoj Petnjica, 84300 Berane – Crna Gora, sa naznakom za Festival kratke priče – Zavičajne staze – Bihor 2012.
Nagrađeni i odabrani radovi biće štampani u zborniku manifestacije.
Najboljim piscima, uz umjetnički znak manifestacije biće dodijeljenje i tri novčane nagrade: I 400 €, II 300 €, III 200 €.
Za sve dodatne informacije obratite nam se posredstvom mail adrese music@t-com.me, softic.faiz@gmail.com, mirrsad@t-com.me i czsr@t-com.me.
Kontakt telefon/fax:+382(0)51238-261.
Konkurs je otvoren do 12. juna 2012. godine.
Rukopise će ocjenjivati festivalski žiri u sastavu: Faiz Softić, predsjednik, mr. Sait Šabotić i Kemal Musić

Književni konkurs na temu Trava


Turistička organizacija opštine Ljig povodom 40. Kosidbe na Rajcu i 120 godina od smrti Volta Vitmena (1819-1892), tvorca moderne američke lirike, raspisuje Konkurs za najbolje pesme u slobodnom stihu na temu Trava.
Trava je najznačajnija biljka svih vremena. Opredeljena kosmopolitski naseljava kopnene ekosisteme svih kontinenata. Voli stepe, močvare, prerije, planine, pustinje, livade, parkinge…
Za Volta Vitmena koji je ceo život pisao jednu knjigu – Vlati trave, ona je bila simbol neuništivosti života, najrečitiji vid prirode koji raste svuda, ne bira društvo, ne postavlja uslove i ne traži negu.
Pozivamo sve koji pišu na jeziku koji se govori u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, da nam od 1. maja do 1. juna 2012. pošalju po jednu pesmu u slobodnom stihu na temu Trava. Radovi se šalju isključivo elektronskom poštom, na adresu:  trava@kosidba.com.
Fajl treba da ima naslov koji se sastoji od prezimena i imena autora i prve reči iz naslova pesme. Pesma treba da bude u formatu Word 97-2003 Document, Times New Roman 14. Na početku teksta treba da stoji: ime i prezime autora, poštanska adresa, broj telefona/mobilnog i e-mail adresa, a ispod toga naslov pesme.
Žiri u sastavu: Ana Marija Grbić, Stefan Kostadinović, Slobodan Ivanović, Anja Marković i Bratislav Veljić, odabraće najbolje pesme i rezultat objaviti 10. juna. Nećemo, dakle, birati jednog pobednika već (za sada) neodređen broj najboljih pesama. Odabrani autori će dobiti poziv da 14. jula budu gosti Kosidbe gde ćemo zajedno čitati pesme o travi i poeziju Volta Vitmena. Do Rajca će biti organizovan besplatan prevoz iz Beograda.

субота, 19. мај 2012.

Književni konkurs “Dušan Vojinović”

U znak sećanja na književnika Dušana Vojinovića (1952-2009), koji je rođen u Banatskom Sokolcu, festival Rock Village raspisuje konkurs za književnu nagradu “Dušan Vojinović”.Pošto je Dušan Vojinović pisao poeziju i aforizme, konkurs će biti bijenalan, jedne godine za poeziju, druge za aforizme. Ove godine konkurs je za poeziju.Učesnici šalju tri pesme (jedna pesma dužine do 32 reda) u tri primerka, teme su slobodne, pesme treba da budu potpisane sa šifrom, i rešenje šifre u posebnoj, zapečaćenoj koverti, sa podacima o autoru.Konkurs je otvoren od 15. aprila do 15. juna 2012.Nagrada će biti dodeljena na Rock Village festivalu 2012 i dobitnik nagrade “Dušan Vojinović 2012.” će govoriti svoj pobednički rad na sceni, pred deset hiljada posetilaca u udarnim terminima na festivalu.Adresa za slanje radova:Rock VillageDobračina 60

11000 Beograd


Književni konkurs „PitchWise 2012“


Fondacija CURE iz Sarajeva, u okviru ovogodišnjeg, sedmog izdanja Festivala ženske umjetnosti PitchWise, raspisuje Književni konkurs „PitchWise 2012“.
 Kriteriji za učestvovanje na Konkusu:
 tekstovi trebaju biti izvorni i neobjavljeni, te napisani na jednom od sljedećih jezika: bosanski, hrvatski, srpski i/ili crnogorski (kao i dijalekata koji bogate pomenute jezike);
 1. Konkurs je otvoren kako za poetske, tako i za prozne radove;
 2. na Konkurs se mogu prijaviti svi/sve, bez obzira na starosnu dob, etničke, vjerske i ostale identitete;
 3. poslati max. 3 pjesme i/ili 3 priče;
 4. obim: jedna pjesma ne bi trebala biti duža od 3 kucane strane (prored 1.5, font 12), a jedna priča ne bi trebala biti duža od 6 kucanih strana (prored 1.5, font 12);
 5. pjesme/priče trebaju biti potpisane imenom i prezimenom autora/autorke;
 6. ispod imena i prezimena napisati adresu, kontakt telefon i e-mail;
 7. Konkurs je otvoren od 20. aprila do 15. juna 2012. godine;
 8. tekstove slati na e-mail: knjizevnikonkurs@fondacijacure.org
 Tročlani žiri će birati tekstove koji će biti objavljeni u publikaciji/antologiji „PitchWise 2012“. Rezultati Konkursa će biti objavljeni najkasnije do 15. avgusta 2012. godine.
Troje autora/autorki, po odluci žirija, biće pozvani da budu specijalni/e gosti/gošće ovogodišnjeg Festivala ženske umjetnosti PitchWise, koji će se održati sredinom septembra u Sarajevu, kada će biti organizovana i promocija antologije „PitchWise 2012“.
Sve autorke i autori koji uđu u antologiju „PitchWise 2012“ dobiće po jedan primjerak iste.
 PitchWise Festival ženske umjetnosti fokusiran je na žensku i feminističku angažiranu umjetnost. Ideja Festivala je da promovira i afirmira feminističke principe, da uključuje, povezuje, osnažuje. U prošlogodišnjem izdanju Festivala, u okviru programa Književno prijepodne, publici su se predstavile/i sljedeće/i autorice/autori: Radmila Radojković iz Zrenjanina, Ilona Jerič iz Ljubljane, Safer Grbić iz Tešnja, Milja Branković iz Leskovca i  Lana Bastašić iz Banjaluke.
Radujemo se što će književni dio Festivala PitchWise ove godine biti osnažen i nekim novim autoricama i autorima, kao i antologijom poezije i kratke proze „PitchWise 2012“.